Trajnostno

◊ Kooperative in lokalna hrana

Letni časi      Zadruga Dobrina      Kupujmo domače      Kooperativa Zebra

Marjan Kogelnik

 

◊ Izmenjava dobrin, medsebojna pomoč

Projekt ‘Delimo si        Projekt ‘Pomoč na domu, na posestvu, na kmetiji        Prevoz.org

 

◊ Coworking (sodelo)

Poligon

 

◊ Ekološka naselja

Ekovas.si     Nara Petrovič blog      Globalna mreža ekovasi

Ekovas Findhorn (Škotska)     Ekovas Damanhur (Italija)      Ekovas Sieben Linden (Nemčija)     Ekovas Tamera (Portugalska)

 

◊ Permakultura

Janez Božič      Tomislav Gjerkeš       Aljaž Plankl       Društvo za permakulturo

Permaculture Global      Permaculture Association (VB)